Grįžti į pagrindinį puslapį


UAB "EUROLITAS" PARTNERIAI: 

PROGRAMOS "DB APSKAITA" NUOMA
Neturintiems buhalterinės programos,
dėl kokių nors pagrįstų priežasčių negalintiems jos įsigyti, UAB"Eurolitas" siūlo programos "DB Apskaita" nuomą sutartiniam laikotarpiui. Nuomos kainos - palankios, galimi įvairūs pritaikymo variantai. Galima išperkamoji nuoma. UAB"Eurolitas" turi licencinę teisę
programos "DB Apskaita" keturių darbo vietų nuomai.
Informuojame, kad šiuo metu
bet koks nuomos paslaugos užsakovas
gali išsinuomoti keturias programos
"DB Apskaita" darbo vietas.
Vieta
Jūsų
reklamai


Turint klausimų,
skambinti 8-699-29188
arba rašyti adresu
jre007gmailcom 

SVARBI
PROGRAMOS "DB APSKAITA"
INFORMACIJA
PROGRAMOS "DB APSKAITA"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROGRAMOS
"DB APSKAITA" PRIVALUMAI

Programos "DB Apskaita"
internetinis aprašymas

Programos "DB Apskaita" duomenų sauga
(atsarginės duomenų kopijos)

Programos "DB Apskaita
"MIKRO"
internetinis aprašymas

Programos "DB Apskaita"
ataskaitų konstruktorius

Vykdomųjų raštų, alimentų
ir kitų sumų išskaitymas

Programos "DB Apskaita"
ataskaitų kaupimo būdai
UAB "EUROLITAS" PARUOŠTI
PROGRAMOS "DB APSKAITA" METODINIAI APRAŠYMAI :


* PROGRAMOS „DB APSKAITA“ LOGISTIKOS MODULIS „DB UŽSAKYMAI“
* FAKTORINGO ŪKINIŲ OPERACIJŲ APSKAITYMAS PROGRAMA „DB APSKAITA“
* PRAMONĖJE PAGAMINTOS PRODUKCIJOS SAVIKAINOS PERSKAIČIAVIMO TVARKA PROGRAMA „DB APSKAITA“
* ĮMONĖS CHRONOLOGINIŲ REIKŠMINGŲJŲ ŪKINIŲ ĮVYKIŲ IR PRIMINIMŲ REGISTRAVIMAS PROGRAMA „DB APSKAITA“
* BUHALTRINĖS APSKAITOS PROGRAMOS „DB APSKAITA“
IR KASOS APARATŲ PROGRAMOS "KASA" SĄSAJA
* PROGRAMOS “DB APSKAITA” KAINYNŲ MODULIS
* ĮMONĖS ŪKINIŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS PAGAL MENEDŽMENTINIUS VERSLO SEGMENTUS PROGRAMOJE „DB APSKAITA“
* PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA TIESIOGINIU BŪDU PROGRAMOJE „DB APSKAITA“
* PVM ATSKAITA PROGRAMA “DB APSKAITA”, PVM REGISTRAI
* PROGRAMOS “DB APSKAITA” VALIUTINIŲ OPERACIJŲ PAKLAIDŲ SPRENDIMAI
* VEIKLOJE NAUDOJAMO ŪKINIO BEI MAŽAVERČIO INVENTORIAUS APSKAITA
* DARBO UŽMOKESČIO PERMOKOS, NEPRIEMOKOS, JŲ KOREGAVIMO BEI SUDENGIMO BŪDAI PROGRAMA „DB APSKAITA“

Pageidaujantys gauti šiuos aprašymus, skambinkite tel. 8-699-29188

Vieta Jūsų reklamai
Turint klausimų,
skambinti 8-699-29188
arba rašyti adresu
jre007gmailcomPrimename aktualius PVM įstatymo atvejus,
kuriais tam tikros paslaugos yra neapmokestinamos PVM:
20 straipsnis. Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos
21 straipsnis. Socialinės paslaugos ir susijusios prekės
22 straipsnis. Švietimo ir mokymo paslaugos
23 straipsnis. Kultūros ir sporto paslaugos
24 straipsnis. Veikla, nenurodyta šio Įstatymo 20, 21, 22 ir 23 straipsniuose (partijų, religinių bendruomenių,
nepelno siekiančių organizacijų, labdaros fondų ir kita panaši veikla)
25 straipsnis. Pašto paslaugos
26 straipsnis. Radijas ir televizija
27 straipsnis. Draudimo paslaugos
28 straipsnis. Finansinės paslaugos
29 straipsnis. Specialūs ženklai
30 straipsnis. Azartiniai lošimai ir loterijos
31 straipsnis. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma
32 straipsnis. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas
33 straipsnis. Ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami (importo PVM ...)
112 straipsnis. Investicinio aukso ir su juo susijusių paslaugų apmokestinimo tvarka


 


Grįžti į pagrindinį puslapį Copyright © 2018 Eurolitas