Grįžti į pagrindinį puslapį

Nuo 2003m. spalio mėn. programoje "DB Apskaita" plėtojama universali demonstracinė - taikomoji duomenų bazė "Asorti". Nuo 2004 metų, įsigaliojus Naujiesiems apskaitos standartams, pradėta plėtoti universali demonstracinė- taikomoji duomenų bazė "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI", arba kitaip vadinama "ASORTI PLIUS VAS". Nuo 2008-03-26 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti keturias demonstracines duomenų bazes: * ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų, o taip pat ir pelno nesiekiančių orgabizacijų apskaitos sistema) Copyright © Eurolitas. Nuo 2008-10-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti alternatyvinę demonstracinę duomenų bazę "ŪKIO ASORTI HRB demonstracinė". Ši demonstracinė duomenų bazė tobulinama ir diegiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu. Demonstracinės duomenų bazės pastoviai tobulinamos ir vystomos, atsižvelgiant į naujausius buhalterinės apskaitos poreikius, LR mokesčių nuostatas bei LR norminių aktų pasikeitimus.
Ką daryti, jei taip nutiko ? >>>


PROGRAMOS "DB APSKAITA" NAUJIENOS

ĮSIGYKITE NAUJAUSIĄ PROGRAMOS "DB APSKAITA" 4.17 VERSIJĄ !

2019-12-17, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas GPM bazės principas, skirtas pagal konkrečiam mokestiniui laikotarpiui priskirtas tvarkas suskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį.
Speciali deklaracijos GPM313 pildymo ataskaita atlyginimų šifruotėse.
Galimybė apskaičiuoti GPM dalį avansams, kai darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį.
* Galimybė kiekvienam darbuotojui asmeniškai nustatyti maksimalų atskaitomų alimentų bei vykdomųjų raštų bendrą procentą.
* Nauji 2020 metų mėnesių darbo laiko parametrai, ir dalis jau žinomų naujųjų 2020 metų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantų.
* Atostogų likučių apskaitos būdo nustatymų įrašų peržiūra ir nereikalingų įrašų pašalinimo galimybė.

2019-12-12, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas meniu punktas Sąrašai -> Bendrai naudojami -> VMI iMas -> Sąskaitų planas, skirtas SAF-T.
* Naujas stulpelis ir darbinė užduotis Sąskaitų plane, kurie yra skirti esantį sąskaitų planą sugretinti su VMI reikalaujamu.

2019-12-11
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.17 versija.
Ja galės naudotis tie programos programos "DB Apskaita" vartotojai, kurie yra įsigiję programos "DB Apskaita" 4.16 versiją.
Kadangi nuo 2020-01-01 keisis programos "DB Apskaita" atnaujinimų kainos, tai rekomenduojame laiku atsinaujinti programą.

2019-11-13, programos "DB Apskaita" vartotojų dėmesiui !!!
Visoms įsigytoms programos "DB Apskaita" licencijoms teikiamos licencijų atnaujinimo paslaugos.
Licencijų atnaujinimo sutartys sudaromos pasirinktinai: metams arba keturiems mėnesiams (įsigyti vieną versiją).
Vienos versijos atnaujinimo kainą sudaro 20 % visos programos vertės kaina.

2019-10-23, programos "DB Apskaita" 4.16 versijos naujienos:
* Atostogų įsakymuose, rodant momentinius atostogų likučius kai yra kelios pareigos, o atostogos apskaitomos bendrai, informacija parodoma tik viena likučio eilute.
Pakeista logika, atostogų panaudojimas imamas iš darbuotojo pareigų, kurios nurodytos kaip pagrindinės.

2019-10-22
Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!!
Primename, kad programos "DB Apskaita" 4.16 versija suteikia galimybę ūkininkams užpildyti deklaracijos FR0457 3 versijos formą.
Kadangi deklaracijos FR0457 3 versijos formos užpildymo ypatybės kiekviename ūkininko ūkyje yra individualios ir gali būti individualiai pritaikomos,
tai nuo šiol UAB "Eurolitas" kiekvienam ūkininko ūkiui teiks deklaracijos FR0457 3 versijos formos užpildymo individualias apmokestinamas konsultacijas.

2019-10-09, programos "DB Apskaita" 4.16 versijos naujienos:
* Atlyginimų pajamų natūra apskaitymo sistema, kai darbuotojo mokesčių dalį sumoka darbdavys.
* Tabelių ir grafikų pildymo įvykių žurnalo peržiūros priemonė.

2019-10-03
* Programos "DB Apskaita" 4.16 versijoje užpildant švenčių sąrašą, nuo 2020 metų Vėlinės bus mirusiųjų atminimo šventinė diena.
Kad būtų teisingai užpildytas 2020-jų metų darbo laiko kalendorius, svarbu įsigyti programos "DB Apskaita" 4.16 versiją.

2019-09-03
* Programos "DB Apskaita" 4.16 versija suteikia galimybę ūkininkams užpildyti deklaracijos FR0457 3 versijos formą.

Įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 372
„Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai
FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

2019-09-02
* Jau galima įsigyti programos "DB Apskaita" 4.16 versiją.

2019-06-26, programos "DB Apskaita" 4.15 versijos naujiena:
* Kaupiant konkrečių ataskaitą iš dokumentų lango, programa atsižvelgia į atskaitingo lygį.
Jei atskaitingas yra 2 lygio, tai skolos yra 1 lygio.
Pavyzdžiui, jeigu sąskaitoje nurodomas atskiras Pirkėjo padalinys, tai sąskaitos skola registruojama Pirkėjo buhalterijai.

2019-06-18
* Sąrašai > Personalo > Papildomi sąrašai - naujas parametras pareigoms "Pareigų lygis".
* Priskaitymai iš tabelių pagal pareigų lygius:
1 lygio DP neapmokama, DS, DN ir kiti padidinto tarifo žymėjimai apmokami viengubai (kaip DD);
2 lygio visi padidinto tarfo žymėjimai apmokami viengubai.
* Nauja personalo ataskaita apie darbuotojų pareigas nurodytai dienai.
Vienoje ataskaitoje matomi suminės apskaitos, pagal/ne darbo kodekso, pareigų priedų, priemokų apmokėjimo būdai.
* Nauja galimybė sužinoti atostogų likutį esamam momentui. Galimybė sužinoti darbuotojo užtarnautą atostogų kiekį nurodytai dienai.
* Įsakymuose, darbo vietos duomenyse - galimybė įvesti daugiau telefono numerių.

2019-05-10
Lietuvos Respublikos ūkininkams, gaunantiems ūkiams skirtą finansinę paramą ir tiesiogines išmokas,
pasibaigus ataskaitiniams finansiniams laikotarpiams, NMA privaloma pateikti Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto,
siekiančio pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros priemones, praėjusių kalendorinių metų pajamas.
Tokia Pažymos forma yra suprogramuota programos "DB Apskaita" 4.15 versijoje.
Ūkininkams ir ūkių apskaitą vedančioms įmonėms, įsigijusiems (-oms) programos "DB Apskaita" 4.15 versiją,
programoje įdiegiama Pažymos forma ir neatlygintinai suteikama jos užpildymo metodika.

2019-05-02
* Jau galima įsigyti programos "DB Apskaita" 4.15 versiją.

2019-03-14, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos:
* Ataskaitose, norimo išrikiuoti stulpelio pasirinkimas perkeltas prie ataskaitos nustatymų.
Greiti išrikiuoti stulpelį galima pasirinkti paspaudus filtro mygtuką.

2019-02-05
* Atostogų apskaitoje, priklausantys atostogų kiekiai metams nepriskaičiuojami sausio 1 d. esantiems tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose.
Kai šie darbuotojai faktiškai grįš iš tokių atostogų, tai tuomet reikės įvykdyti duomenų korekciją
(daroma korekcija "Priėmimas", o kai metų eigoje išleidžiami tokioms atostogoms, daroma korekcija "Išleidimas").

2019-01-29
* Skaičiuojant atostogų fondo korekciją metų pabaigai, dienų likučius galima įtraukti ir iš sausio 1 d. likučio.
* Programa gali surinkti duomenis apie autorines, sporto ir atlikėjų veiklai išmokėtas sumas formai GPM312 užpildyti.
* Pagal parsisiųstą SoDros ataskaitą, programoje yra galimybė patikrinti darbuotojų pensijos kaupimo būseną.
Programoje atsirado galimybė sukurti įsakymą, koreguojantį SoDros pensijos kaupimo būsenos neatitikimus.

2019-01-18
* Personalo savybių pokyčių alimentų ar vykdomųjų raštų ataskaitoje - naujas antstolio adreso stulpelis.
* Renkant duomenis GPM312 formai 07 kodu, įkeliamas ir P/A tipas 1460 - Dovanos.

2019-01-16
* Formos GPM312 duomenų įvedime priskirtas identifikatorius, kad būtų galima duomenis įkelti iš Excel'io.
* Skaičiuojant pagal vidurkį išeitines išmokas, atostogų kompensacijas bei prastovas,
galimybė įvesti apmokamų valandų skaičių 1 dienai, kai dirbama ne pagal 40 valandų darbo savaitę.

2019-01-14
* Atlyginimuose skaičiuojant mokesčius, įrašomas apskaičiuoto mokesčio tarifas. Skaičiavimų rezultatuose ir detalizuotoje ataskaitoje - mokesčio tarifo stulpeliai.
* Skaičiavimuose pagal vidurkį, kiekvienam atvejui (tabelio žymėjimui) išsaugoma paskutinio įvesto procento reikšmė.
* Personalo įsakymų dokumentavime - galimybė spausdinti visų pareigų pasikeitimus.

2018-12-21
* Atliekant vidurkių skaičiavimus (pvz. atostogų fondams), 2018 metų sumos indeksuojamos.
* Duomenų surinkimo ir pateikimo GPM312 ir GPM313 formoms galimybė.
* Personalo papildomuose sąrašuose (pvz. pareigos) yra galimybė nurodyti ar įrašas apskaitomas.
* Personalo duomenys > Įsakymų registras > Atskaitymai > Mokesčių duomenyse - stulpelis "Darbingumo %".
* Personalo duomenys > Įsakymų registre įvedus naują darbuotoją, jam, kaip nustatyta, nekaupiama pensija
ir netaikomas NPD, nes tam reikia darbuotojo pareiškimo.

2018-12-18, informacija, paskelbta VSDFV "SoDra" tinklapyje.

Darbuotojo įmokų tarifai nuo 2019-01-01 :
Pensijų socialinis draudimas 8,72 proc.
Ligos socialinis draudimas 2,09 proc.
Motinystės socialinis draudimas 1,71 proc.
Sveikatos draudimas 6,98 proc.
Bendras tarifas: 19,5 proc.

Darbdavio įmokų tarifai nuo 2019-01-01 :
Nedarbo socialinis draudimas 1,31 proc.
Nedarbo socialinis draudimas terminuotoms sutartims 2,03 proc.
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas pagal tarifų grupes 0,14-1,4 proc.
Įmokos Garantiniam fondui 0,16 proc.
Įmokos Ilgalaikio darbo išmokų fondui 0,16 proc.

Ūkininkų įmokų tarifai:
19,5 proc nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.
Įmokų lubos - 43 VDU.

2018-12-17
* Atnaujintos SAM, 1-SD, 2-SD, 12-SD formos, pagal 2019 metams VSDFV patvirtintas formas.
* Eksporte į GPAIS žurnalą - kiekiai apvalinimi iki sveikų skaičių (pakeitimas pagal naujus GPAIS reikalavimus).

2018-12-06
* Skaičiuojant 2019 metų sausio GPM, nelaiku išmokėto DU atkėlimo P/A tipo 5216 sumai taikomas 15% GPM tarifas.

2018-12-04
* Atlyginimų skaičiavimo užduotyje nuo 2019-01-01 - patikra prieš mokesčių skaičiavimą: ar yra įvesti GPM skaičiavimui būtini nauji P/A tipai 2201 ir 2202.
* Pakeista numatytoji bendra maksimalių alimentų bei išskaitų reikšmė nuo 50% iki 30 %
* Personalo įsakyme indeksuojant 2019 metų DU reikšmes, dirbantiems pilnu etatu ir gaunantiems minimumą (nuo 400 € iki 430 €), priskiriama 555 € reikšmė.
Taip pat ir valandinis atlyginimas padidinamas iki 3.39 Eur.
* Personalo įsakyme indeksuojant 2019 metų DU reikšmes, galima apvalinti iki cento, 10-čių centų ar 1 euro darbuotojo naudai.
* Atlyginimų skaičiavimo užduotys suderintos 2018-iems ir 2019-iems metams.
* "Apie įmonę" atlyginimų parametrai perkelti į Konstantas: tarifas draudėjui, tarifas apdraustajam, DU GPM tarifas.
* 2019 metų skaičiavimo užduotyje taikyto NPD paskirstymas DU ir ligos priskaitymų sumoms.
* Terminuotų darbo sutarčių 2019 metais reikšmės darbdavio SD tarife.
* 2018 metų sumų indeksavimas skaičiuojant 2019 metų priskaitymus pagal vidurkį.
* Bendrojo autorizavimo pakeitimai.
* Atlyginimų dokumentuose, įkeliant iš excel'io, įkelia ir laiko tipo stulpelių duomenis.
* Įsakymuose - DU indeksavimas koeficientu 1,289 įvedant naujas reikšmes 2019-iems metams.
* Darbo stažo gradacija nuo 2019 metų.
* Pasikeitė pensijos požymiai: duomenyse, ataskaitose, 1-SD, 2-SD, SAM formose.
* Pakeistos mokesčių dydžių reikšmės, taisyklės ir kt. pakeitimai.
* Padidinto tarifo apmokėjimų rezultatų surašymo būdų identifikavimo 6 metodai.
* Padidinto tarifo apmokėjimo įkainio 3 apskaičiavimo metodai.
* Priskaitant iš tabelių, pakeistas apmokamo laiko apskaitymas.

A P D A I R U M A S
Apdairumo principas reikalauja, kad buhalteriai labai atsargiai vertintų visus įmonės veiklos rezultatus.
Apskaitydami turtą ir ruošdami atskaitomybes, buhalteriai turi stengtis numatyti
visus galimus apskaitinius neatitikimus, ir juos registruoti atitinkamuose registruose.

PROGRAMOS "DB APSKAITA" AKTUALIJŲ ARCHYVINIS PUSLAPIS

Tiek naujienų. Grįžti į puslapio viršų