Grįžti į pagrindinį puslapį

AKTUALI INFORMACIJA

ES PROJEKTŲ APSKAITA

http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/49a436e6d701f

ES projektų apskaita iš esmės yra pakankamai sudėtinga.
Nuo 2009 m. kovo mėn. programoje "DB Apskaita" yra realizuota galimybė apskaityti ES projektų lėšų,
materialinių vertybių ir ilgalaikio turto panaudojimą pagal ES finansavimo šaltinius.
Programos "DB Apskaita" esami ir būsimi vartotojai, pageidaujantys apskaityti ES projektus, gali savo pageidavimus
pateikti e-paštu: jre007 gmailcom

_ V S A F A S

Nuo 2010 m. sausio 1 d. LR viešojo sektoriaus subjektai privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau vadinama - VSAFAS) ir pagal privalomąjį VSAFAS sąskaitų planą.
Biudžetinės organizacijos privalo vesti apskaitą kaupimo principu ir apskaityti materialines vertybes bei ilgalaikį turtą pagal finansavimo šaltinius.
Programos "DB Apskaita" esami ir būsimi vartotojai, pageidaujantys tvarkyti biudžetinių organizacijų apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus,
gali savo pageidavimus pateikti e-paštu: jre007 gmailcom

ŪKIŲ APSKAITOS PROGRAMA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta ūkininkų ūkių (ŽŪB, ŽŪK) apskaitai.
Vadovaudamasis LR Konkurencijos įstatymu, LR Žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu 3D-491
bei Verslo apskaitos 17-ju standartu (VAS), UAB "Eurolitas" paruošė inovatyvų žemės ūkio apskaitos modelį.
Pageidaujantiems įsigyti ūkininkų ūkių (ŽŪB, ŽŪK) apskaitos programą skambinti tel. 8-699-29188

KEPYKLŲ APSKAITOS PROGRAMA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta kepykloms.
Pageidaujantiems įsigyti apskaitos programą kepykloms, skambinti tel. 8-699-29188

AUTOSERVISŲ APSKAITOS PROGRAMA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta autoservisams ir automobilių prekybai.
Pageidaujantiems įsigyti apskaitos programą autoservisams, skambinti tel. 8-699-29188

GAMYBINIŲ ĮMONIŲ APSKAITA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta gamybinių įmonių
gamyklų, chemijos pramonės įmonių, kepyklų, visuomeninio maitinimo įstaigų apskaitai.
Informacija teikiama tel. 8-699-29188

APSKAITA TURGAUS PREKEIVIAMS

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta turgaus prekeiviams.
Pageidaujantiems įsigyti apskaitos programą turgaus prekybai, skambinti tel. 8-699-29188

STATYBINIŲ ĮMONIŲ APSKAITA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta statybinių organizacijų apskaitai.
Informacija teikiama tel. 8-699-29188

PREKYBOS APSKAITOS PROGRAMA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta parduotuvių, prekybos centrų,
mažmenimės ir didmeninės prekybos įmonių apskaitai.
Informacija teikiama tel. 8-699-29188

ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398698

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta atliekas tvarkančioms įmonėms.
Pageidaujantiems įsigyti apskaitos programą atliekas tvarkančioms įmonėms, skambinti tel. 8-699-29188

LOMBARDŲ APSKAITOS PROGRAMA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra pritaikyta lombardų apskaitai.
Informacija teikiama tel. 8-699-29188

DNSB APSKAITOS PROGRAMA

Buhalternės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta DNSB ( Daugiabučių namų savininkų bendrijų)
ir nepelno siekiančių organizacijų apskaitai.
Informacija teikiama tel. 8-699-29188

Grįžti į puslapio viršų