Grįžti į pagrindinį puslapįKOPIJOS - LABAI SVARBU

Pertraukų metu, kai kitose darbo vietose nedirbama,
darykite programos duomenų kopijas.
Tai - taip paprasta, tokios pastangos sutaupys labai daug laiko, nervų ir pinigų.
Daugiau informacijos:

DUOMENŲ SAUGA