Programos DB Apskaita platintojas UAB "Eurolitas"

Grįžti į pagrindinį puslapį

VYKDOMŲJŲ RAŠTŲ, ALIMENTŲ IR KITŲ SUMŲ IŠSKAITYMAS
PROGRAMA "DB APSKAITA"

Turint problemų išskitant darbuotojams vykdomųjų raštų, alimentų arba kitokias sumas, pravartu įsisavinti žemiau nurodytą metodiką:
Programos užduotys įvertina sąlygas, kad nebūtų atskaitoma daugiau kaip 20% pomokestinės sumos per visus alimentų ir vykdomųjų raštų dokumentus.
Pirmiausiai tenkinamos alimentų pretenzijos.
Jei maksimali galima atskaitymo suma yra nepakankama, apskaičiuojamas mažinimo koeficientas, kuris bus taikomas visiems alimentų atskaitymams.
Likusi nuo alimentų galima atskaitymų suma dalinama vykdomiesiems raštams.
Jei ši suma yra mažesnė už visas vykdomųjų raštų pretenzijas, taip pat apskaičiuojamas mažinimo koeficientas.
Numatyta skaičiavimo schema, kai atskaitoma 20-30% nuo sumos, neviršijančios MMA (įrašytos didž. knygoje) ir 50% nuo sumos, viršijančios MMA, jei yra 1 vykdomasis raštas.
Jei yra daugiau nei 1 vykdomasis raštas, atskaitoma 30% nuo sumos, neviršijančios MMA (įrašytos didž. knygoje) ir 50% nuo sumos, viršijančios MMA.
Jei dalis alimentų ar vykdomųjų raštų pretenzijų jau buvo atskaičiuota anksčiau ar einmąjį mėnesį perkelta į pirminius, sukuriami skirtuminiai įrašai.
Programa duomenis išskaičiuoja pagal įsakyme nurodytas alimentų ir vykdomųjų raštų sumas:

Tipai: 2410 - Alimentai, 2420 - Vykdomieji raštai

ProcentasSumaMinimumasProc. virš MMAAprašymas
- 150 - - Nurodoma konkreti suma, pvz. 150 Eur
20 - 200 - 20%, bet ne mažiau 200 Eur
30 - - 50 30% nuo sumos, neviršijančios MMA (iš didž. knygos) ir 50% nuo sumos, viršijančios MMA

SVARBU! Jei yra nustatytas sumos limitas (kiek reikia atskaityti iš viso), būtina užpildyti
Dokumentai > Personalo duomenys > Įsakymų registras > Savybė: Atskaitymai > Alimentai, vykdomieji
stulpelius: Sumos limitas, Atskait. pradžia, Generuojamas P/A .

Tipai: 2440 ... Asmens draudimas

ProcentasSumaMinimumasProc. virš MMAAprašymas
- 350 - - Nurodoma konkreti suma, pvz. 350 Eur