top of page

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra puikiai pritaikoma skirtingų profilių, apimčių ir poreikių įmonių apskaitai tvarkyti ir valdyti įvairių veiklų rezutatus.

UAB Eurolitas konsultantai pritaikys programos modulius pagal jūsų įmonės poreikius.

ŪKIŲ APSKAITOS  PROGRAMA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta ūkininkų ūkių (ŽŪB, ŽŪK) apskaitai.

Vadovaudamasis LR Konkurencijos įstatymu, LR Žemės ūkio ministro 2018  m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-264

bei Verslo apskaitos 17-ju standartu (VAS), UAB "Eurolitas" paruošė inovatyvų žemės ūkio apskaitos modelį.

AUTOSERVISŲ  APSKAITOS  PROGRAMA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta autoservisams ir automobilių prekybai.

APSKAITA TURGAUS PREKEIVIAMS

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta turgaus prekeiviams.

PREKYBOS
APSKAITOS  PROGRAMA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta parduotuvių, prekybos centrų,
mažmenimės ir didmeninės prekybos įmonių apskaitai.

LOMBARDŲ
APSKAITOS  PROGRAMA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra pritaikyta lombardų apskaitai.

ES PROJEKTŲ
APSKAITA

patirtis

ES projektų apskaita iš esmės yra pakankamai sudėtinga. Programoje "DB Apskaita" yra realizuota galimybė apskaityti ES projektų lėšų, materialinių vertybių ir ilgalaikio turto panaudojimą pagal ES finansavimo šaltinius.

http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/49a436e6d701f

GAMYBINIŲ ĮMONIŲ APSKAITOS  PROGRAMA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta gamybinių įmonių
gamyklų, chemijos pramonės įmonių, kepyklų, visuomeninio maitinimo įstaigų apskaitai.Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta gamybinių įmonių
gamyklų, chemijos pramonės įmonių, kepyklų, visuomeninio maitinimo įstaigų apskaitai.

KEPYKLŲ
APSKAITOS  PROGRAMA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta kepykloms.

STATYBINIŲ ĮMONIŲ APSKAITA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta statybinių organizacijų apskaitai.

APSKAITA
ATLIEKAS
TVARKANČIOMS 
ĮMONĖMS

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" pritaikyta atliekas tvarkančioms įmonėms.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398698

DNSB
APSKAITOS  PROGRAMA

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta DNSB ( Daugiabučių namų savininkų bendrijų)
ir pelno nesiekiančių organizacijų apskaitai.

VSAFAS
APSKAITA  

patirtis

Buhalterinės ir finansų apskaitos programa "DB Apskaita" yra tinkamai pritaikyta VSAFAS apskaitai. LR viešojo sektoriaus subjektai privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir pagal privalomąjį VSAFAS sąskaitų planą.
 

projektas_vsafas.jpg
bottom of page