top of page

Programoje „DB Apskaita“ jau yra galimybė
registruoti saugotinas dokumentų bylas specialiajame dokumentų bylų registre

Kai įmonės (organizacijos) vykdo ekonominę veiklą daugelį metų, šią veiklą patvirtinančių dokumentų apimtys kasmet vis didėja,
ir, ilgainiui, pasiekia tokią ribą, kad be specialaus dokumentų bylų registro nebeįmanoma žinoti saugotinų dokumentų bylų būklės,
nebeįmanoma nustatyti konkrečių dokumentų bylų saugojimo terminų...

Noriu žinoti apie saugotinų dokumentų archyvų tvarką

Organized Files

Programos "DB Apskaita" aprašymai

    Kiti buhalterinės apskaitos programos "DB Apskaita" aprašymai:

* FAKTORINGO ŪKINIŲ OPERACIJŲ APSKAITYMAS PROGRAMA „DB APSKAITA“
* PRAMONĖJE PAGAMINTOS PRODUKCIJOS SAVIKAINOS PERSKAIČIAVIMO TVARKA PROGRAMA „DB APSKAITA“
* ĮMONĖS CHRONOLOGINIŲ REIKŠMINGŲJŲ ŪKINIŲ ĮVYKIŲ IR PRIMINIMŲ REGISTRAVIMAS PROGRAMA „DB APSKAITA“
* PROGRAMOS “DB APSKAITA” KAINYNŲ MODULIS
* ĮMONĖS ŪKINIŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS PAGAL MENEDŽMENTINIUS VERSLO SEGMENTUS PROGRAMOJE „DB APSKAITA“
* PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA TIESIOGINIU BŪDU PROGRAMOJE „DB APSKAITA“
* PVM ATSKAITA PROGRAMA “DB APSKAITA”, PVM REGISTRAI
* PROGRAMOS “DB APSKAITA” VALIUTINIŲ OPERACIJŲ PAKLAIDŲ SPRENDIMAI
* VEIKLOJE NAUDOJAMO ŪKINIO BEI MAŽAVERČIO INVENTORIAUS APSKAITA
* DARBO UŽMOKESČIO PERMOKOS, NEPRIEMOKOS, JŲ KOREGAVIMO BEI SUDENGIMO BŪDAI PROGRAMA „DB APSKAITA“
* ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO METODAI PROGRAMOJE “DB APSKAITA”
* PATIRTŲ SĄNAUDŲ AKTŲ (NURAŠYMO, MEDŽIAGŲ SUNAUDOJIMO AKTŲ) SUFORMAVIMAS PROGRAMA “DB APSKAITA”
* SAUGOJAMŲ DOKUMENTŲ APSKAITA PROGRAMOS “DB APSKAITA” DOKUMETŲ BYLŲ REGISTRE
* PAJAMŲ NATŪRA APSKAITA PROGRAMA „DB APSKAITA“

Pageidaujantys gauti šiuos aprašymus, skambinkite tel. 8-699-29188

bottom of page