Nuo 2003m. spalio mėn. programoje "DB Apskaita" plėtojama universali demonstracinė - taikomoji duomenų bazė "Asorti". Nuo 2004 metų, įsigaliojus Naujiesiems apskaitos standartams, pradėta plėtoti universali demonstracinė- taikomoji duomenų bazė "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI", arba kitaip vadinama "ASORTI PLIUS VAS". Nuo 2008-03-26 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti keturias demonstracines duomenų bazes: * ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų, o taip pat ir pelno nesiekiančių orgabizacijų apskaitos sistema) Copyright © Eurolitas. Nuo 2008-10-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti alternatyvinę demonstracinę duomenų bazę "ŪKIO ASORTI HRB demonstracinė". Ši demonstracinė duomenų bazė tobulinama ir diegiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu. Demonstracinės duomenų bazės pastoviai tobulinamos ir vystomos, atsižvelgiant į naujausius buhalterinės apskaitos poreikius, LR mokesčių nuostatas bei LR norminių aktų pasikeitimus.

Screenshot 2020-06-04 at 11.30.26.png
win10_html_admin (1).gif

2021-10-31, programos "DB Apskaita" 4.20 versijos naujienos: 

  * Atlyginimų šifruotėje - galimybė stulpelių pavadinimuose rodyti ne santrumpas, o P/A tipus.

Nustatoma dbapskaita4.cfg faile, aprašymas cfg_apskaita.doc papildytas.
  * Atsiskaitymo lapeliuose galimybė priskaitymus išskaidyti eilutėmis pagal sąnaudų objektus.

Įjungiama varnele ataskaitos nustatymų dialoge.
  * Atlyginimų detalizuotoje ataskaitoje papildomai įdėtas santrumpos stulpelis,

numatyta galimybė dėl tolio P/A tipo stulpelio rodymo. 
 

2021-10-12, programos "DB Apskaita" 4.20 versijos naujienos: 

 * Galimybė atlyginimų pirminiuose dokumentuose prisegti nuorodą į skaitmeninio dokumento originalų failą. 
* Galimyb
ė kiekvienai personalo įsakymų savybei prisegti nuorodą į skaitmeninio dokumento originalų failą.
    Tokios nuorodos galimos ir darbuotojų kortelėms.
* Galimybė registruoti ir apskaityti pajamas natūra už naudojamą įmonės automobilį asmeniniais reikalais.
    Apskaitai įvesti nauji P/A 1182,1184 ir su jais susiję GPM bazės bei GPM tipai.
* Galimybė pajamas natūra nurodyti darbuotojų personalo įsakymuose ir pagal tai padaryti priskaitymus.
* Dėl pajamų natūra apskaitos papildyta duomenų surinkimo sistema GPM312 formai .

2021-09-22, programos "DB Apskaita" 4.20 versijos naujienos:
 * Naujas vykdomųjų raštų perskaičiavimo principas pagal pradines vykdomųjų raštų sumas, kai nepakanka darbuotojo atlyginimo atskaitymams padengti.
* Alimentų ir Vykdomųjų raštų išskaitoms nebebus taikomas 30% nuo darbuotojo atlyginimo maksimalios sumos apribojimas.
* GPM ataskaita papildyta tokiems atvejams, kai skaičiuojamas GPM pasiekus SoDros lubas.

2021-08-10, programos "DB Apskaita" 4.20 versijos naujienos:

 * Svarbūs programos pakeitimai dėl terminuoto darbo. Suprogramuota nauja atskira lentelė "Terminuotas darbas".
Kiekvienas terminuoto darbo intervalas galės būti nurodomas su termino pabaiga arba be termino pabaigos.
Pieš tai buvusios programos "DB Apskaita" terminuoto darbo savybės į šią lentelę automatiškai bus įkeltos

pirmą kartą atidarius personalo įsakymų lentelę, pakeistas programos duomenų kopijavimas iš darbo sutarčių registro

į įsakymų registrą, būtinomis reikšmėmis papildyta terminuoto darbo ataskaita.

Terminuoto darbo maksimalaus 2 metų laikotarpio kontrolė.

* Pildant tabelius iš atostogų įsakymų, jei surenkami duomenys pagal darbuotojo darbo grafiką, tikrinama ar yra užpildyti grafikai pagal kiekvienas pareigas, atskirai kiekvieno mėnesio laikotarpiui.

* Labai svarbi informacija esant dideliems atlyginimams - SoDros lubos.

Naujas požymis - ar jau pasiektos SoDros įmokų lubos.

Galioja nuo artimiausio mėnesio 1-os dienos, po įsakymo datos, iki metų pabaigos.

Jei nenurodomas galiojimo terminas, pati savybė galioja neribotai, tačiau skaičiavime įtakoja tik iki metų pabaigos,

todėl duomenų apie mokesčius savybės nebūtina riboti galiojimo pabaigos.
* Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos >  nauja eilutė - GPM tarifas pasiekus SoDros lubas.
Įdiegus programos "DB Apskaita" 4.20 versiją, bus siūloma atsinaujinti darbo laiko ir DU konstantas.
SoDros lubų požymis galės būti panaudojamas skaičiuojant GPM. Kadangi įmonėms nėra prievolės skaičiuoti 32% GPM, o tik rekomenduojama, tai 32% GPM galios tik jei darbo laiko ir DU konstantose

bus įvesta eilutės "GPM tarifas pasiekus 'lubas'" reikšmė, ir pagal poreikį bus įvesti nauji P/A tipai:

2200 "GPM pasiekus SoDros lubas" ir 5210 "GPM bazė pasiekus SoDros lubas".
* Surenkant duomenis formai GPM312 32% tarifu paskaičiuotos sumos teikiamos atskira eilute.
Jei iki šių metų pabaigos VMI pakeis duomenų teikimo teikimo formai GPM312 nuostatas, teks prie tų pokyčių prisitaikyti.

2021-01-15

Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.20 versija.

Tai - pirmoji 2021-siais metais išlesta programos versija, nuo šio momento ir prasideda permainos. 

Bus daug naujų pasikeitimų, kuriuos daryti skatina nauji LR įstatymų ir norminių aktų pokyčiai.

Ir nesakykite "aš to nežinojau" arba "man tai dabar - nesvarbu". Žinokite, Jums tai - svarbu.

Tie pokyčiai palies mus visus: kaip atstatysime covid-19 nuostolius, kaip pasitiksime naujus mokesčius???

Mana iš dangaus? Ką Jūs, ponai, juokaujate? Mums visiems viską naujai teks uždirbti, mums už tai teks susimokėti.

2021-01-15
* Pakeistas "Kada mokės" požymio įrašymas kopijuojant atlyginimų dokumentus Shift-Insert.
* Pakeistas vidurkių skaičiavimas dėl prastovų klasifikavimo pakeitimų. Galimas priskaitymas ne tik valandomis, bet ir dienomis.
* Pakeistas priskaitymo pagal vidurkį įkainio metodas "nerinkti, naudoti minimalią algą" visiems ir valandininkams (nebetaikomas MinVal).
* Naujas priskaitymo pagal vidurkį įkainio metodas "nerinkti, naudoti min.Val, bet ne mažiau MMA".
* Patobulintas atostogų fondo dienų likučio surinkimas, kai metų eigoje tabeliuose keičiamas duomenų vedimas kartu/atskirai pareigoms.
* Papildyta tabelių žymėjimų klasifikacija, išskiriant prastovas ir budėjimus įmonėje ar dėl ypatingų neatvykimų.
* Paruošta terminuotai dirbančių darbuotojų Personalo ataskaita.​

2020-12-31
* Pakeista klaidų apdorojimo sistema atlyginimų, personalo ir atostogų moduliuose.
* Naujas apmokėjimo sistemos būdas "Mėn. MMA su koeficientu val." Koeficientas gali būti nuo 0.1 iki 9.99. Nurodžius pvz. 1.1, alga bus 10% didesnė nei MMA. Skaičiuojama valandų pagrindu. Naudingas kai pastoviai mokama MMA, arba nuo jos priklausanti suma, nereikės sausio 1 dieną perrašyti įsakymų.
* Naujas apmokėjimo sistemos būdas "Valandinė MinVal, ne mažiau MMA". Trumpesnį mėnesį, kai gaunasi mažiau MMA, valandos įkainis pakeliamas iki MMA/DidzVal reikšmės. 
* Personalo įsakymuose galimybė esančio įsakymo pareigų, pareigų apmokėjimo ir priedo įrašų pagrindinius duomenis padaryti laikinu šablonu naujai įvedamiems įsakymų įrašams.
* Skaičiuojant atostogų fondą, galimybė įskaitomas likučio dienas riboti trigubu metams priklausančių atostogų kiekiu.

2020-12-07
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.19 versija su i.MAS SAF-T sistemos įdiegimo galimybė.

Įsigyti programos "DB Apskaita" i.MAS SAF-T sistemą bus galima nuo 2021-01-04.

2020-10-29 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija organizuoja naują apklausą apie i.MAS funkcionalumą.

Labai prašome, aktyviai sudalyvaukite šioje apklausoje ir pareikškite savo nuomonę (poziciją),

kad vėliau nebambėtumėte apie sau nepalankius sprendimus.

Jei, pvz. Baltarusijoje, žmonės nepareikštų savo nuomonės, tai nieko ir nebūtų.

Ko Jūs tikitės? Kad kiti už Jus padarys? Kas tas "kiti"? Kiti - tai Jūs, o Jūs ir mes visi - Lietuva.

Darykime savo ateitį patogią, aktyviai ginkime savo ir visų mūsų interesus.
#imas #VMI #LBAA #apklausa

Dalyvausiu apklausoje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSell5rhKb1t_YAi1X5ba1d6YyIFAs5fXVlt494KfyI-G7Q35Q/viewform?fbclid=IwAR1g7yVzkaZgAwZnZBhXeAB-LkK3vtXODEAzrkl8740cxW4e8KqffikmSqs
 

2020-10-13   Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija atliko apklausą:

AR VERSLAS JAU PASIRENGĘS PATEIKTI I.SAF-T FAILĄ?

Su šios apklausos išvadomis galima susipažinti, paspaudus žemiau esančią nuorodą:

https://www.lbaa.lt/ar-verslas-jau-pasirenges-pateikti-i-saf-t-faila/?fbclid=IwAR10PKU3n05PCak24AGnapInAYaji26RPVzCoQUcBZfXFnKndrlp2SsD54E

  

2020-07-31, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:

* Jau yra paruošta ir ištestuota programos "DB Apskaita" vartotojų sintetinių apskaitos duomenų teikimo sistema į SAF-T .  Aktuali informacija apie SAF-T :  https://www.vmi.lt/cms/saf-t

 

2020-07-28, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:

Dėmesio ! Dėmesio ! Dėmesio !

Kam yra aktualus vykdomųjų raštų ir alimentų išskaitymas, tai dėl gaivališkų GPMĮ pokyčių verta papildomai atsinaujinti (atsisiųsti) atlyginimų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantas.

Konstantų eilutė "Išmokėjimui nuo MMA" turi įtaką išskaitoms pagal schemą 20% iki MMA ir ...., kuri nuo liepos 1 dienos padidėjo 10 €. Taigi vykdomųjų raštų ir/arba alimentų išskaitymas turėtų būti padidintas keliais eurais.
Programos "DB Apskaita" vartotojams, kurie turi daug su alimentais ar vykdomaisiais raštais susijusių darbuotojų, pravartu papildomai atsinaujinti  atlyginimų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantas:

Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos > F4 Darbinės užduotys > Papildyti naujomis reikšmėmis iš www.dbtopas.lt

 

2020-07-24, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:
* Tabelių duomenų, atostogų likučių ir atostogų suteikimo grafikų lentelėse pakeistas filtro "Pažymėti paraštėje" veikimas. Paspaudus F9 (neskleidžiant meniu), jei yra pažymėtų paraštėje, jie ir išfiltruojami iš karto.

Kai nėra pažymėtų paraštėje, taip kaip ir anksčiau, išfiltruojami dirbantys darbuotojai.
* Personalo atostogų ir komandiruočių lentelėje visoms įsakymo rūšims įdėtas stulpelis "Pastaba" (simb sk. 30).

2020-06-26
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.18 versija.
Šioje programos versijoje yra įdiegti GPM ir NPD pokyčiai, kurie įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d.
Naują versiją galima įsigyti nuo 2020 m. birželio 30 d. Jei tai svarbu, tai skambinkite mums tel. 8-699-29188

2020-06-10

Netrukus bus išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.18 versija. Jau priimame užsakymus versijos įsigijimui.

2020-04-06
Užimtumo tarnyba prie LR SADM yra paruošusi Prašymo išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus,
kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, formą (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo 8(2) priedas).
Kas, iš paskelbusių prastovas programos "DB Apskaita" vartotojų, norės įsigyti tokios ataskaitos užpildymo galimybę? Kam tai yra aktualu, prašome skambinti mums tel. 8-699-29188 .

2020-03-27
* Dėl koronaviruso Lietuvoje nevykstančio darbo prastovų, kam yra aktualu, prašome skambinti mums tel. 8-699-29188 dėl prastovų tabelių žymėjimo ir prastovų priskaitymo tipų įvedimo bei su ta problema susijusioms konsultacijoms.

2020-03-26
* Iš tabelių surenkant prastovų laiką skaičiavimui pagal vidurkį, padaryta galimybė iš anksto nurodyti kokiu metodu bus skaičiuojama. Tai susiję su DK 47 straipsnio papildymu dėl ekstremalios situacijos ar karantino skelbimo, kai už tą laiką reikia mokėti ne mažiau kaip minimalią algą.

2020-03-12
* Ūkininkų ūkiams - galimybė iš programos "DB Apskaita" įkelti duomenis į SoDros formą PKV
pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo reikalavimus. 
Dėl tokių duomenų įkėlimo (automatiško formos užpildymo) poreikio prašome skambinti mums tel. 8-699-29188 .

2020-02-27

Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!!
>> VSDFV interneto svetainės VSD ir PSD metinių įmokų ir GPM skaičiuoklė <<

2020-02-26
* Papildomas stulpelis atostogų/komandiruočių įsakymo dokumente. Pasirenkamas iš personalo sąrašo.
* Klasifikatoriuje - papildomi stulpeliai "Kiekis dok." ir "Kaina dok.", kurių veikimo principas panašus į momentinių likučių principą.

2020-02-18, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Tabelių žymėjimas "NT" - Nuotolinis darbas yra susietas su atlyginimų P/A 1100 ir priskaitomas skaičiuojant iš tabelių.
* Tėvystės atostogoms, tabelių žymėjimas "TA", yra padaryta galimybė priskaityti sumas pagal vidurkį.

 

 

2020-02-13, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Papildomas poilsio laikas, apmokamas pagal vidurkį. Žymėjimas "NF", atlyginimų 1424 P/A tipas.
* Apmokamo nedarbo "F " žymėjimo tabeliuose ir grafikuose galimybė, atlyginimų 1118 P/A tipas.
Pagal individualų apskaitos vieneto poreikį gali būti papildytos grafikų ir tabelių ataskaitos, priskaitymų iš tabelių ir kt. susijusios funkcijos.

2020-01-23
* Atostogų fondo korekcijos funkcija perkeliama į pirminius dokumentus, nes jei atliekamas vėlesnis atlyginimų perskaičiavimas, jis panaikina šiuos korekcijos dokumentus.

2019-12-17, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas GPM bazės principas, skirtas pagal konkrečiam mokestiniui laikotarpiui priskirtas tvarkas suskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį.
Speciali deklaracijos GPM313 pildymo ataskaita atlyginimų šifruotėse.
Galimybė apskaičiuoti GPM dalį avansams, kai darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį.
* Galimybė kiekvienam darbuotojui asmeniškai nustatyti maksimalų atskaitomų alimentų bei vykdomųjų raštų bendrą procentą.
* Nauji 2020 metų mėnesių darbo laiko parametrai, ir dalis jau žinomų naujųjų 2020 metų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantų.
* Atostogų likučių apskaitos būdo nustatymų įrašų peržiūra ir nereikalingų įrašų pašalinimo galimybė.

 

 

2019-12-12, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas meniu punktas Sąrašai -> Bendrai naudojami -> VMI iMas -> Sąskaitų planas, skirtas SAF-T.
* Naujas stulpelis ir darbinė užduotis Sąskaitų plane, kurie yra skirti esantį sąskaitų planą sugretinti su VMI reikalaujamu.

2019-12-11
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.17 versija.
Ja galės naudotis tie programos programos "DB Apskaita" vartotojai, kurie yra įsigiję programos "DB Apskaita" 4.16 versiją.Kadangi nuo 2020-01-01 keisis programos "DB Apskaita" atnaujinimų kainos, tai rekomenduojame laiku atsinaujinti programą.

A P D A I R U M O   P R I N C I P A S
Apdairumo principas reikalauja, kad buhalteriai labai atsargiai vertintų visus įmonės veiklos rezultatus.
Apskaitydami turtą ir ruošdami atskaitomybes, buhalteriai turi stengtis numatyti
visus galimus apskaitinius neatitikimus, ir juos registruoti atitinkamuose registruose.

Nuo 2003m. spalio mėn. programoje "DB Apskaita" plėtojama universali demonstracinė - taikomoji duomenų bazė "Asorti". Nuo 2004 metų, įsigaliojus Naujiesiems apskaitos standartams, pradėta plėtoti universali demonstracinė- taikomoji duomenų bazė "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI", arba kitaip vadinama "ASORTI PLIUS VAS". Nuo 2008-03-26 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti keturias demonstracines duomenų bazes: * ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų, o taip pat ir pelno nesiekiančių orgabizacijų apskaitos sistema) Copyright © Eurolitas. Nuo 2008-10-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti alternatyvinę demonstracinę duomenų bazę "ŪKIO ASORTI HRB demonstracinė". Ši demonstracinė duomenų bazė tobulinama ir diegiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu. Demonstracinės duomenų bazės pastoviai tobulinamos ir vystomos, atsižvelgiant į naujausius buhalterinės apskaitos poreikius, LR mokesčių nuostatas bei LR norminių aktų pasikeitimus.