Nuo 2003m. spalio mėn. programoje "DB Apskaita" plėtojama universali demonstracinė - taikomoji duomenų bazė "Asorti". Nuo 2004 metų, įsigaliojus Naujiesiems apskaitos standartams, pradėta plėtoti universali demonstracinė- taikomoji duomenų bazė "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI", arba kitaip vadinama "ASORTI PLIUS VAS". Nuo 2008-03-26 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti keturias demonstracines duomenų bazes: * ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų, o taip pat ir pelno nesiekiančių orgabizacijų apskaitos sistema) Copyright © Eurolitas. Nuo 2008-10-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti alternatyvinę demonstracinę duomenų bazę "ŪKIO ASORTI HRB demonstracinė". Ši demonstracinė duomenų bazė tobulinama ir diegiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu. Demonstracinės duomenų bazės pastoviai tobulinamos ir vystomos, atsižvelgiant į naujausius buhalterinės apskaitos poreikius, LR mokesčių nuostatas bei LR norminių aktų pasikeitimus.

Screenshot 2020-06-04 at 11.30.26.png
win10_html_admin (1).gif

UAB "Eurolitas" atsakingai reaguoja į susidariusią situaciją dėl koronaviruso Lietuvoje.

Mes vadovaujamės specialiosiomis rekomendacijomis, ir siūlome Jums pasinaudoti internetiniu nuotoliniu būdu.

Tiems, kurie esate užsiregistravę į mokymus ir/arba konsultacijas, siūlome pasinaudoti puikia proga mokytis ir/arba konsultuotis nuotoliniu būdu. Registruotis galite kaip visada, e-laišku arba susisiekę telefonu 8-699-29188.

Jei šiuo laikotarpiu Jūs dar nesate užsiregistravę į mokymus ir/arba konsultacijas, tai artimiausiu metu kreipkitės į mus el. paštu arba telefonu, gausite daugiau informacijos.                                             

UAB "Eurolitas" komanda

2020-10-29 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija organizuoja naują apklausą apie i.MAS funkcionalumą.

Labai prašome, aktyviai sudalyvaukite šioje apklausoje ir pareikškite savo nuomonę (poziciją),

kad vėliau nebambėtumėte apie sau nepalankius sprendimus.

Jei, pvz. Baltarusijoje, žmonės nepareikštų savo nuomonės, tai nieko ir nebūtų.

Ko Jūs tikitės? Kad kiti už Jus padarys? Kas tas "kiti"? Kiti - tai Jūs, o Jūs ir mes visi - Lietuva.

Darykime savo ateitį patogią, aktyviai ginkime savo ir visų mūsų interesus.
#imas #VMI #LBAA #apklausa

Dalyvausiu apklausoje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSell5rhKb1t_YAi1X5ba1d6YyIFAs5fXVlt494KfyI-G7Q35Q/viewform?fbclid=IwAR1g7yVzkaZgAwZnZBhXeAB-LkK3vtXODEAzrkl8740cxW4e8KqffikmSqs
 

2020-10-13   Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija atliko apklausą:

AR VERSLAS JAU PASIRENGĘS PATEIKTI I.SAF-T FAILĄ?

Su šios apklausos išvadomis galima susipažinti, paspaudus žemiau esančią nuorodą:

https://www.lbaa.lt/ar-verslas-jau-pasirenges-pateikti-i-saf-t-faila/?fbclid=IwAR10PKU3n05PCak24AGnapInAYaji26RPVzCoQUcBZfXFnKndrlp2SsD54E

  

2020-07-31, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:

* Jau yra paruošta ir ištestuota programos "DB Apskaita" vartotojų sintetinių apskaitos duomenų teikimo sistema į SAF-T .  Aktuali informacija apie SAF-T :  https://www.vmi.lt/cms/saf-t

 

2020-07-28, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:

Dėmesio ! Dėmesio ! Dėmesio !

Kam yra aktualus vykdomųjų raštų ir alimentų išskaitymas, tai dėl gaivališkų GPMĮ pokyčių verta papildomai atsinaujinti (atsisiųsti) atlyginimų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantas.

Konstantų eilutė "Išmokėjimui nuo MMA" turi įtaką išskaitoms pagal schemą 20% iki MMA ir ...., kuri nuo liepos 1 dienos padidėjo 10 €. Taigi vykdomųjų raštų ir/arba alimentų išskaitymas turėtų būti padidintas keliais eurais.
Programos "DB Apskaita" vartotojams, kurie turi daug su alimentais ar vykdomaisiais raštais susijusių darbuotojų, pravartu papildomai atsinaujinti  atlyginimų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantas:

Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos > F4 Darbinės užduotys > Papildyti naujomis reikšmėmis iš www.dbtopas.lt

 

2020-07-24, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:
 * Tabelių duomenų, atostogų likučių ir atostogų suteikimo grafikų lentelėse pakeistas filtro "Pažymėti paraštėje" veikimas. Paspaudus F9 (neskleidžiant meniu), jei yra pažymėtų paraštėje, jie ir išfiltruojami iš karto.

Kai nėra pažymėtų paraštėje, taip kaip ir anksčiau, išfiltruojami dirbantys darbuotojai.
* Personalo atostogų ir komandiruočių lentelėje visoms įsakymo rūšims įdėtas stulpelis "Pastaba" (simb sk. 30).

2020-06-26
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.18 versija.
Šioje programos versijoje yra įdiegti GPM ir NPD pokyčiai, kurie įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d.
Naują versiją galima įsigyti nuo 2020 m. birželio 30 d. Jei tai svarbu, tai skambinkite mums tel. 8-699-29188

2020-06-10

Netrukus bus išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.18 versija. Jau priimame užsakymus versijos įsigijimui.

2020-04-06
Užimtumo tarnyba prie LR SADM yra paruošusi Prašymo išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus,
kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, formą (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo 8(2) priedas).
Kas, iš paskelbusių prastovas programos "DB Apskaita" vartotojų, norės įsigyti tokios ataskaitos užpildymo galimybę? Kam tai yra aktualu, prašome skambinti mums tel. 8-699-29188 .

2020-03-27
* Dėl koronaviruso Lietuvoje nevykstančio darbo prastovų, kam yra aktualu, prašome skambinti mums tel. 8-699-29188 dėl prastovų tabelių žymėjimo ir prastovų priskaitymo tipų įvedimo bei su ta problema susijusioms konsultacijoms.

2020-03-26
* Iš tabelių surenkant prastovų laiką skaičiavimui pagal vidurkį, padaryta galimybė iš anksto nurodyti kokiu metodu bus skaičiuojama. Tai susiję su DK 47 straipsnio papildymu dėl ekstremalios situacijos ar karantino skelbimo, kai už tą laiką reikia mokėti ne mažiau kaip minimalią algą.

2020-03-12
* Ūkininkų ūkiams - galimybė iš programos "DB Apskaita" įkelti duomenis į SoDros formą PKV
pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo reikalavimus. 
Dėl tokių duomenų įkėlimo (automatiško formos užpildymo) poreikio prašome skambinti mums tel. 8-699-29188 .

2020-02-27

Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!!
>> VSDFV interneto svetainės VSD ir PSD metinių įmokų ir GPM skaičiuoklė <<

2020-02-26
* Papildomas stulpelis atostogų/komandiruočių įsakymo dokumente. Pasirenkamas iš personalo sąrašo.
* Klasifikatoriuje - papildomi stulpeliai "Kiekis dok." ir "Kaina dok.", kurių veikimo principas panašus į momentinių likučių principą.

2020-02-18, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Tabelių žymėjimas "NT" - Nuotolinis darbas yra susietas su atlyginimų P/A 1100 ir priskaitomas skaičiuojant iš tabelių.
* Tėvystės atostogoms, tabelių žymėjimas "TA", yra padaryta galimybė priskaityti sumas pagal vidurkį.

 

 

2020-02-13, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Papildomas poilsio laikas, apmokamas pagal vidurkį. Žymėjimas "NF", atlyginimų 1424 P/A tipas.
* Apmokamo nedarbo "F " žymėjimo tabeliuose ir grafikuose galimybė, atlyginimų 1118 P/A tipas.
Pagal individualų apskaitos vieneto poreikį gali būti papildytos grafikų ir tabelių ataskaitos, priskaitymų iš tabelių ir kt. susijusios funkcijos.

2020-01-23
* Atostogų fondo korekcijos funkcija perkeliama į pirminius dokumentus, nes jei atliekamas vėlesnis atlyginimų perskaičiavimas, jis panaikina šiuos korekcijos dokumentus.

2019-12-17, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas GPM bazės principas, skirtas pagal konkrečiam mokestiniui laikotarpiui priskirtas tvarkas suskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį.
Speciali deklaracijos GPM313 pildymo ataskaita atlyginimų šifruotėse.
Galimybė apskaičiuoti GPM dalį avansams, kai darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį.
* Galimybė kiekvienam darbuotojui asmeniškai nustatyti maksimalų atskaitomų alimentų bei vykdomųjų raštų bendrą procentą.
* Nauji 2020 metų mėnesių darbo laiko parametrai, ir dalis jau žinomų naujųjų 2020 metų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantų.
* Atostogų likučių apskaitos būdo nustatymų įrašų peržiūra ir nereikalingų įrašų pašalinimo galimybė.

 

 

2019-12-12, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas meniu punktas Sąrašai -> Bendrai naudojami -> VMI iMas -> Sąskaitų planas, skirtas SAF-T.
* Naujas stulpelis ir darbinė užduotis Sąskaitų plane, kurie yra skirti esantį sąskaitų planą sugretinti su VMI reikalaujamu.

2019-12-11
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.17 versija.
Ja galės naudotis tie programos programos "DB Apskaita" vartotojai, kurie yra įsigiję programos "DB Apskaita" 4.16 versiją.Kadangi nuo 2020-01-01 keisis programos "DB Apskaita" atnaujinimų kainos, tai rekomenduojame laiku atsinaujinti programą.

A P D A I R U M O   P R I N C I P A S
Apdairumo principas reikalauja, kad buhalteriai labai atsargiai vertintų visus įmonės veiklos rezultatus.
Apskaitydami turtą ir ruošdami atskaitomybes, buhalteriai turi stengtis numatyti
visus galimus apskaitinius neatitikimus, ir juos registruoti atitinkamuose registruose.

Nuo 2003m. spalio mėn. programoje "DB Apskaita" plėtojama universali demonstracinė - taikomoji duomenų bazė "Asorti". Nuo 2004 metų, įsigaliojus Naujiesiems apskaitos standartams, pradėta plėtoti universali demonstracinė- taikomoji duomenų bazė "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI", arba kitaip vadinama "ASORTI PLIUS VAS". Nuo 2008-03-26 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti keturias demonstracines duomenų bazes: * ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema ) Copyright © Eurolitas, * DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų, o taip pat ir pelno nesiekiančių orgabizacijų apskaitos sistema) Copyright © Eurolitas. Nuo 2008-10-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti alternatyvinę demonstracinę duomenų bazę "ŪKIO ASORTI HRB demonstracinė". Ši demonstracinė duomenų bazė tobulinama ir diegiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymu. Demonstracinės duomenų bazės pastoviai tobulinamos ir vystomos, atsižvelgiant į naujausius buhalterinės apskaitos poreikius, LR mokesčių nuostatas bei LR norminių aktų pasikeitimus.

Svetainės informacija atnaujinta 2020-10-29 / Copyright © Eurolitas

Adresas: Jaunimo a. 10, Kaunas LT-50116 

  • Facebook