top of page

DUOMENŲ SAUGA

Susipažinkite su šio straipsnio medžiaga,

kad vėliau nesakytumėte - AŠ TO NEŽINOJAU
 

 

1. Duomenų saugos svarba ir galimi pavojai

  Visos programos ir duomenys yra saugomi kompiuterio kietajame diske. Duomenys gali būti prarasti dėl disko gedimo, jo netekimo arba neteisingo programinio poveikio į jame esančius duomenis. Tai yra kai diskas nepažeidžiamas, bet jame esantys duomenys sugadinami ar ištrinami. Duomenų praradimo išvengti galima tik darant duomenų kopijas. Darant kopijas reikia atkreipti dėmesį kad magnetinės duomenų laikmenos turi savybę senti. Duomenys gali būti prarandami ir dėl neteisingų personalo veiksmų arba neveiklumo, kai laiku nepadaromos kopijos ar jos daromos neteisingai.

Kompiuterio disko gedimas
  Savaiminis dėl nekokybiškų detalių ar jų senėjimo.
  Disko paviršiaus charakteristikų blogėjimo jam senstant, kai palaipsniui atsiranda blogi sektoriai.
  Dėl mechaninio poveikio tokio kaip vibracija, smūgiai.
  Dėl elektrinio poveikio. Tai įtampos šuoliai, iškrovos ar žaibo išlydžiai.

Netekimai
  Gaisras.
  Sunaikinimas dėl mechaninio poveikio (sprogimai, griūtys).
  Vagystė.

Programinis poveikis
  Kompiuterių OS klaidos ar OS nekorektiškas veikimas su kitomis programomis.
  Įvairių programų nekorektiškas poveikis.
  Virusų poveikis.
  Neteisingi personalo veiksmai.
  Personalo ar pašalinių asmenų veiksmai norint pakenkti.

  Kaip rodo patirtis, dabartiniu metu praradimai dažniausiai pasitaiko dėl virusų poveikio ir neteisingų personalo veiksmų, o tik toliau dėl elektrinio poveikio ar įvairių gedimų.

2. Pagrindinės priemonės, užtikrinančios apsaugą nuo duomenų praradimo

Techninės
  Apsaugoti kompiuterius nuo mechaninio poveikio bei nepalankių atmosferinių sąlygų.
  Serverius (esant galimybei ir visas darbo vietas) aprūpinti nepertraukiamo maitinimo šaltiniais ( UPS ).
  Apsaugoti kompiuterius ir lokalų tinklą nuo antiįtampių.

Organizacinės
  Turi būti paskirtas atsakingas už duomenų apsaugą, kuris užtikrina kad būtų laiku ir teisingai daromos kopijos, atliekami visi profilaktiniai darbai.
  Užtikrinama apsauga nuo virusų.
  Organizuojamas darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  Patalpų apsauga nuo pašalinių asmenų patekimo bei pasinaudojimo kompiuteriais.
  Patalpų priešgaisrinės apsaugos priemonės.
  Atliekama kompiuterių, jų OS profilaktika, blogų disko sektorių paieška.
  Lokalaus tinklo apsauga nuo nesankcionuoto prisijungimo
  Atliekama DB Apskaita duomenų profilaktika.

3. Duomenų bazių profilaktika

  Be kompiuterio ar kompiuterinių tinklų profilaktikos, kuri gali būti daroma atskirai, atliekama ir DB Apskaitos sukauptų duomenų bazių profilaktika.

  Duomenų kopija daroma nustatytu periodiškumu laikantis taisyklių. Darant duomenų kopiją kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali (tai ne visais atvejais privaloma, bet patartina ).

  Duomenų tvarkymas ar suspaudimas atliekamas programoje NUSTATYMAI > DUOMENŲ BAZĖ dialoge Sritys paspaudus Tvarkymas arba Spaudimas . Atliekant duomenų suspaudimą kartu atliekamas ir tvarkymas, todėl jo papildomai daryti nereikia. Darant duomenų indeksavimą ar suspaudimą, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali. Tai privalomas reikalavimas. Atliekant duomenų suspaudimą, duomenų bazių tuščios vietos, kur buvo išmesti įrašai užpildomos perstumiant įrašus, todėl tai santykinai pavojingas veiksmas kurį atliekant reikia turėti kopiją.

  Momentinių likučių perkaupimas atliekamas programoje pasirenkant PASLAUGOS -> MOMENTINIAI LIKUČIAI - teigiamai atsakius į paklausimą. Perkaupiant momentinius likučius, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti gali, išskyrus veiksmus su materialinėmis vertybėmis.

Kopijų darymo ir DB Apskaitos profilaktikos variantai ir eiliškumas gali būti:
 

Periodinė su kopijų darymu. Atliekama kiekvieną dieną arba kas kelias dienas !!!
   Duomenų kopija
  Duomenų tvarkymas
  Momentinių likučių perkaupimas

 

Atsiradus problemoms. Atliekama po nekorektiškų įvykių, įtampos dingimo, avarinio išjungimo.
  Duomenų tvarkymas: Nustatymai > Duomenų bazė > Tvarkymas
  Momentinių likučių perkaupimas: Paslaugos > Momentiniai likučiai


Periodinė su duomenų suspaudimu.

Daroma kartą per kelias savaites, mėnesį ar kelis mėnesius arba po kokių nors duomenų pašalinimo.
   Duomenų kopija
  Duomenų suspaudimas ( suspaudžiant atliekamas ir tvarkymas )
  Momentinių likučių perkaupimas


PASTABA: Nedarykite duomenų suspaudimo nepadarę kopijos.

Visada patikrinkite kopijos kokybę. Patikrinkite kopijos failo(ų) datą, įsitikinkite kad ji yra tos dienos.

Atkreipkite dėmesį į failo(ų) dydį, palyginkite su ankstesnių kopijų dydžiu.

Dydis be priežasties negali labai daug pasikeisti staiga.

4. Atsarginės kopijos

Pagrindinė priemonė, užtikrinanti apsaugą nuo duomenų praradimo yra duomenų kopijos. Atsakingas už kopijų darymą turi žinoti kada, kaip iš kur ir į ką daromos kopijos ir privalo tai daryti. Kopijos paprastai turi būti daromos tuo momentu kai duomenų bazėmis niekas nesinaudoja (nedirba).

Periodiškumas
  Atsarginių kopijų darymo dažnumas priklauso nuo informacijos kiekio ir eksploatavimo intensyvumo. Jis gali būti nuo karto per mėnesį iki 2 kartų per dieną pagal principą: jeigu jums negaila mėnesio darbo - darykit kas mėnesį, jei negaila savaitės darbo - darykit kas savaitę.

Iš kur
Darant atsargines informacijos kopijas kopijuojami visi *.dbf , *.fpt , *.ini failai, esantys duomenų, sąrašų bei ataskaitų kataloguose. Programa, kopijuodama nustatytu režimu, pati sukuria registrų *.reg kopijas.

Į kur
Kopijas galima daryti į USB Flash įrenginius, išorinius kietuosius diskus, įrašomus arba perrašomus CD, optinius, magnetooptinius, juostinius įrenginius arba kito kompiuterio (serverio) diske į atskirus failus arba į atskirus katalogus.
Kopijas reikia laikyti keliose atskirose laikmenose atskirai (atskirose patalpose). Pavyzdžiui tam paskyrus 10 atskirų laikmenų, kopijas daryti į jas paeiliui, tol nepašalinant ankstesnių kopijų, kol yra laisvos vietos jose. PASTABA: Ne vienoje o keliose atskirose laikmenose laikyti reikia todėl, kad ir kopija gali būti pažeista ar sunaikinta. Atskirose patalpose todėl, kad gaisro ar vagystės atveju galite netekti ne tik pagrindinių duomenų bet ir toje pačioje vietoje laikytų kopijų.
Reikia atkreipti dėmesį į tai kad senesnių technologijų pagrindu pagamintos magnetinės duomenų laikmenos turi savybę senti, ir po kelerių metų informacijos iš jų perskaityti gali nepavykti.

Kaip
Kopijas programa automatiškai generuoja Zip formatu. Galima daryti kopijas tiesiog perkopijuojant failus arba pasinaudojant duomenų suspaudimo programa ( Winzip, Zip, Rar, PowerArc, Arj ). Rekomenduojame naudoti tik licencijuotas arba nemokamas ( Zip ) duomenų suspaudimo programas.
Darant registro kopiją paprastai panaudojama į Windows OS įtraukta RegEdit programa, kurios atskirai įsigyti nereikia.
Palengvinimui galima kopijavimo ir kopijos kokybės patikrinimo algoritmą surašyti į *.bat failą arba užduotį programoje.
 

PASTABA: Padarius kopiją, visada patikrinkite jos kokybę.

Patikrinkite kopijos failo(ų) datą, įsitikinkite, kad ji yra tos dienos.

Atkreipkite dėmesį į failo(ų) dydį, palyginkite su ankstesnių kopijų dydžiu.

Dydis be priežasties negali labai daug pasikeisti staiga.

Po kiekvieno duomenų bazių katalogų pervardinimo, perkėlimo, naujų sričių sukūrimo

su pasikeitimais supažindinkite atsakingą ir PATIKRINKITE ar teisingai daromos kopijos.

Ar iš viso jos pasidaro, ar visi duomenys patenka jei tą daro konkreti užduotis.

bottom of page